8. feb. 2010

Syv kommuner samlet til kompetansedag for barnehagen.

Mens deltakerne fra Knutepunkt Sørlandet-nettverket ankom og hentet seg kaffe, ble det vist film med glimt fra barnehagehverdagen i barnehagen på Vatnestraum i Iveland kommune.

Første del, fram til kl. 13.00 var for fagpersoner i barnehageadministrasjonen i knutepunktkommunene og for styrere og barnehageutviklere som den enkelte kommune har valgt å ta med. Her ble det presentasjon av tre prosjekter som barnehager i knutepunktet har jobbet med.
Andre del var for fagpersoner fra barnehageadministrasjonen i knutepunktkommunene.
Her er målet å finne felles utfordringer og tiltak som vi kan samarbeide om kommende barnehageår.

Nina Reinhardt, leder av barnehagenettverket, ønsket alle velkommen til kompetansedagen og gav en kort innføring i barnehagenettverkets arbeid.
Følgende prosjekter ble så presentert:

Tema: De minste barna

”Barnehagens fagområder i spennet mellom voksnes autoritet og de yngste barnas medvirkning”.
Presentert av: Inga Lill Aamot Flaa, pedagogisk leder i Bergtorasvei barnehage i Kristiansand
Se dokumentasjon på http://www.vann08.blogspot.com/

Tema: Pedagogisk ledelse
LØFT-prosjekt i Villa Snøringsmoen Motesorribarnehage
Presentert av: Astrid Schmidt, styrer i Villa Snøringsmoen Motesorribarnehage i Lillesand og Pamela Aasan fra PPT i Lillesand

Tema: Språk og språkstimulering

”Lesefrø”, et litteraturformidlings prosjekt til minoritetsspråklige barn i barnehagen.
Presentert av: Inger Marie Hangeland og Åse Indrebø, henholdsvis enhetsleder og pedagogisk leder i Øvre Slettheia barnehage i Kristiansand.

Representanter fra barnehageadministrasjonen i kommunene samlet seg etterpå for å se på mulige tema for samarbeid. Følgende temaer jobbes det med flere steder:

· Rommet som den tredje pedagog / barnehageutbygging.
· Mentor-A - introduksjon og veiledning til nyansatte.
· Pedagogisk ledelse /ledelse -LØFT?
· Likestilling
· Sykefravær
· LØFT – voksenrollen
· Tidlig innsats. Her er Kristiansand i gang med et stort tverrsektorielt prosjekt, og Lillesand har et prosjekt i samarbeid med helsesøster.

Kompetansedagen har bidradd til innspill til Sørlandske lærerstevne 22.oktober 2010.
Solfrid Kasti opplyste at programmet for Sørlandske lærerstevne vil være klar i slutten av februar. Hun tar med innspillene vi har kommet med.

Barnehagenettverket vil trekke ut erfaringer fra denne dagen og legge videre planer for samarbeid i Knutepunktkommunene. Dette var første gang vi samlet oss om et arrangement i Knutepunktnettverket. Det blir sikkert ikke det siste.

1 kommentar: