7. sep. 2009

Storbyene møtes i Kristiansand.

Visste du at Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø har et samarbeid i barnehagesektoren? Samlet utgjør disse 7 byene en fjerdedel av barnehagetilbudet i Norge. De kaller seg Storbynettverket og har som mål å utvikle kompetanse og kunnskap til barnehagesektoren.

Storbynettverket har i år satt igang et prosjekt med tanke på å finne gode metoder for å måle kvalitet i barnehagen. Stortingsmelding 41, som kom i vår, markerer en sterkere satsing på kvalitet. Men hva er en god barnehage, og hvordan kan vi måle at barnehagen er god? Storbynettverket ønsker, i samarbeid med de høgskolene og universitetene som finnes i storbyene, å utvikle et slikt verktøy, til bruk både i kommunale og private barnehager. Dette er et viktig bidrag for å gjøre barnehagene i landet bedre.

Hvert annet år arrangeres det konferanse i nettverket. Tittelen på årets storbykonferanse er ”Kvalitet i barnehagen, vurderingsarbeid og kriterier for måling av kvalitet.” Konferansen avholdes i Kristiansand 14. -16. oktober 2009. Både Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høyskolemiljøet vil være representert på konferansen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar