29. apr. 2009

Årets felles planlegeggingsdag 2009

Over 1000 medarbeidere i Kristiansandsbarnehagen deltok 14. april på felles planleggingsdag i Fønix om "Språk", og i Abels hus om "Barn og bygg". Etter et kulturelt innslag med "Mibbi og Mobbo" startet hovedforeleser på Fønix. Det var spansk/norske Nuria Moe som høstet stor applaus for sitt innlegg om (-og med) fortellerkunst. På Fønix var det tilbud om 5 ulike foredrag, etter lunch:
  • Språk og kunst med Biljana Fredriksen
  • Språk og de yngste barna med Kirsten Jansen og Bergtorasvei barnehage
  • Språk og matematikk med Martin Karlsen og Veslefrikk / Hamretun barnehage
  • Språk og rollelek med Marianne Godtfredsen og Elin H. Aleksandersen
  • Språk og litteratur med Janne Kvaløy og Øvre Slettheia barnehage.


I Abels hus var det først Olav Grendstad m/barn, og en innledning om "universell utforming" v. Elin Buli Aabel før Astrid Manger hadde resten av dagen om "Pedagogisk ledelse- hva med læringsmiljøet?"Vi på Barnehagekontoret som hadde ansvar for arrangementet ønsker å vite noe om hva som var ditt utbytte av dagen? Vi ønsker at hver enkelt av dere som var tilstede svarer på hvordan dere opplevde gjennomføringen, det faglig og det praktiske? Målet er å gjøre vår felles planleggingsdag enda bedre neste gang.
Vær med å påvirke neste felles planleggingsdag ved å svare på dette evalueringskjemaet innen 8.mai!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar