31. okt. 2007

Samisk kultur - en del av det norske mangfoldet.

Årets storbykonferanse har nettopp funnet sted i Tromsø, - "en samisk by", hevdet ordføreren (som var fra Bergen!) Byen har nettopp åpnet en ny samisk barnehage, basert på samisk kultur og språk. Vi fikk også et møte med Samisk Høgskole , og Asta Balto som snakket om samiske tradisjoner:"Fra tradisjonell oppdragelse til pedagogikk".

Den samiske kultur har hatt dårlige kår i Norge. Både språk og tradisjoner er nå i ferd med å bli "tatt tilbake" - dekolonisert. Som eksempel kom det, så seint som i 1985, en lovendring som gjorde det lovlig å undervise på samisk i grunnskolen. Opprettelse av sametinget og samisk høyskole var andre milepæler. I dag bør det være like naturlig å lære av vårt eget urfolk, samene, som det er naturlig å lære av andre kulturer som er representert i vårt land. I mangfoldsperspektivet bør samisk kultur og tradisjon, som en del av det norske, kunne være en inngangsport til å forstå andre og mer fremmede kulturer.

Temahefte om samisk kultur i barnehagen er tilgjengelig her!
Her er i allefall nok av stoff og konkreter til temaopplegg i barnehagen; samisk musikk, joik, instrumenter, tøy og sko, sagn og fortellinger .... Hvem vet, kanskje man finner noe av dette til utlån i foreldregruppa? Det bor nemlig flere samer i Oslo enn i Karasjok. Hvem vet hvor mange det bor i Kristiansand?

1 kommentar:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett