31. mai 2007

MIB
Fars medvirkning i barns liv er viktig. Like viktig bør det være at barna møter nære og personlige mannlig voksne i barnehagen. To temahefter om dette temaet er gitt ut:
Temahefte om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen og
Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.


Onsdag 30.mai var 70 menn i barnehager (MIB)fra hele Agder, samlet på HIA for å snakke om den likestilte barnehagen. Målet for regjeringen har vært 20% menn i barnehagene innen utgangen av 2007. I Kristiansand har vi 4,65% menn i de kommunale barnehagene! Tar vi med de private blir nok tallet høyere, men vi har langt igjen. Dette er typisk for resten av landet også. Her kan det bare bli bedre. Et eksempel på at dette satses det på, er at alle de kommunale enhetslederne nå skal til Island for å studere likestilling i barnehagen.

Rammeplanens verdigrunnlag er klar: Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Likestilling og likeverd skal ligge til grunn for all virksomhet og pedagogikk i barnehagen. Klarer vi dette hvis vi ikke får flere menn inn i barnehagene? Spørsmålet blir vel hvordan skal vi få flere menn inn i barnehagene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar