Gå til hovedinnhold

Barnehagens digitale praksis - nytt barnehageår.

Fra Skårungen barnehage har vi fått noen sommertanker om den digitale praksisen i deres barnehage. Veronica skriver:

Før sommerferien ferdigstilte jeg infoheftet til neste år for min avdeling. Og under denne prosessen så jeg mangler på hvordan vi beskriver arbeidet med det digitale. Men vi fikk det og inn, og jeg fikk det inn i infoheftet for barnehagen. Så kommer sommerferien, jeg tar masse bilder, bruker Instagram og Snapchat aktivt og har hele tiden i bakhodet hvordan jeg skal bruke det digitale sammen med barnehagebarna når jeg kommer hjem fra ferien og begynner å jobbe igjen?

Men, hva stresser jeg med? Jeg må heller tenke kreativt og tenke HVA er det digitale? Hver gang det kommer noe nytt som skal inn i barnehagen, blir alle litt småstresset og oppgitt. Enda mer som skal inn i hverdagen, puh!!! Og siden jeg er IKT-kontakt i barnehagen, får jeg litt ekstra press på meg. Vi har iPad i barnehagen, vi har Apple-TV, vi har projektor, telefoner og vi har datamaskiner (både vanlig PC og MAC). Men vi har også digitalt kamera som både tåler vann og som tåler et fall i bakken hvis vi er uheldige når barna bruker det. 

www.dubestemmer.no er det en musikkvideo hvor barna tar bilde av ulike ting og personer. Og hver gang de tar et bilde, spør de om lov. Så når søppelmannen kommer, og de spør, sier han: Selvfølgelig, men jeg skal ikke på Facebook. Det er en flott video, og 4-5 åringene i barnehagen kan ha et bevisst forhold til den. Men hva med 2-3 åringene? Hva med å la de ta bilder og spør om de får lov?

Rammeplanen sier: Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring (Rammeplanen, 2017, s. 44). La barna leke med et kamera, la de bruke kreativiteten sin på bilder og la de lære hvordan de bruker det. Også kan man strekke strikken litt lengre, og la de få lov til å skrive ut bilder og til og med bruke sine egne bilder på en app til iPaden og spille billedlotto. Og la de minste barna få lov til å prøve! Det skal hvertfall jeg!!! (og resten av gjengen min)

Ha en flott digital høst!

Det er DU som bestemmer from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på n…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…