13. mai 2015

Begrepstrening i praksis


Mange barnehager anskaffer seg iPad og IKT utstyr til bruk i blant annet språkarbeidet i barnehagen. Ny teknologi gir mange muligheter for spennende og kreative arbeidsmåter, men vi synes det er lurt å minne på at det ikke er utstyret det kommer an på. HER kan dere klikke inn på en film om begrepslæring i barnehagen. Filmen viser hvordan man kan fortelle historier ved hjelp av overhead (!) og viser betydningen av at barna deler felles historier og felles opplevelser. 

Filmen er hentet fra bloggen BARNEHAGE I PRAKSISBarnehage i praksis er en filmserie med tilhørende ressurser produsert av Snöball Film i samarbeid med de ulike nasjonale fagsentra. Målgruppen for filmene er førskolelærere, styrere, og andre ansatte i barnehagen, lærerutdannere og studenter. Filmene skal inspirere til å se større muligheter og tenke nytt rundt egen praksis. Filmene egner seg godt til diskusjoner på fellesmøter, på kurs, foreldremøter og i lærerutdanningen – og som selvstudium. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar