20. feb. 2015

Arbeid med nærmiljøet ?

Mange barnehager jobber med nærmiljøet i løpet av året. Dette er et godt utgangspunkt for å bruke virkeligheten og ekte oppgaver til å lære av. Ofte er man innom hvor de forskjellige barna bor. Da har man muligheten for å trekke inn tall og begreper som avstand, mengder, måle, meter. Hør om hvordan du kan bruke appen RUNKEEPER med barna i barnehagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar