9. jan. 2014

Nettbrett i Kristiansandsbarnehagene

Et prosjekt har vært gjennomført i fire barnehager i Kristiansand, for å prøve ut pedagogisk bruk av Nettbrett i Kristiansandsbarnehagene: Vi delte våre erfaringer på kurs 11- Sørlandsk lær...Barnehagene viser til gode erfaringer med å bruke nettbrett, både med de yngste, med de minoritetspråklige og med barna i naturgruppa. Personalet blir mer bevisste og tar i bruk nettbrettet innenfor flere områder etterhvert som de lærer mer. I temaarbeid og hverdagsaktiviteter blir nettbrettet et nyttig og lærerikt tilskudd til andre pedagogiske verktøy.
Det er nylig kommet to nye bøker om IKT i barnehagen. Det kan nemlig være lurt å begynne å forberede seg på at bruk av digitale verktøy kommer til å bli forventning i Rammeplanen. Der det tidligere var bør, vil det nå stå skal og må. Nå skal alle barn «få anledning til bruke ulike teknologiske verktøy i barnehagen i meningsfulle sammenhenger», og «De eldste barna skal få erfaring med å være medieprodusenter.» Barna skal »møte varierende teknologi i et pedagogisk miljø som har erfaring og engasjement for bruk av ulike medier. De må få erfaring med å skape på egne premisser og få med å delta i kulturproduksjoner som skal deles med flere.» 

Les mer på IKT-barnehagebloggen HER! Også i rammeplan for den nye barnehagelærerutdanninga står det at studentene skal få erfaring med å bruke digitale verktøy i en barnehagesammenheng. Hvordan står det til ute på praksisplassene deres? finnes det utstyr, og hvordan taes det i bruk? 


Litt inspirasjon til bruk av IKT i barnehagen: 
Til slutt en påminning om at det ikke er nok å kjøpe dem inn. De skal tas i bruk på en pedagogisk måte. LES HER!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar