14. jun. 2011

"Dæ´kke skummelt å gå på do!"Barn bruker i dag bleier ett til to år lenger enn bare for noen få tiår siden. Grunnene kan være mange, blant annet har komfortable "trusebleier" noe av skylda for at barn blir senere bleiefrie. Hokus Pokus barnehage i Kristiansand ønsket å gjøre noe med dette. De fikk med seg foreldrene og laget bleie-kampanje. En egen brosjyre til foreldrene er utarbeidet. Hittil i år er det 20% flere barn uten bleier enn de tre foregående årene.
Et barn bruker 1500 bleier i året - det blir mye søppel! Tidlig bleieslutt er ikke bare en gevinst og seier for det enkelte barn og en gevinst for den motoriske utviklingen, det er også en økonomisk gevinst for foreldrene, gevinsten for miljøet er også en viktig grunn for å etterfølge dette gode eksemplet. (Og da har vi ikke nevnt personalets gevinst i forhold til arbeidspress på en småbarnsavdeling...)

Les mer om bleieprosjektet her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar