5. apr. 2011

IKT -en viktig del av lek og læring i barnehagen!

Barnehagen er i digital utvikling. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen, bør barn oppleve at digitalt verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Mange barnehager er i gang med dette arbeidet. I Kvalitetsmeldinga (St.mld 41. 2009) står det at ”Departementet ser på bruk av IKT i barnehagen som et ledd i kvalitets- og innovasjonsarbeidet i barnehagen” og at “Barna i barnehagen bør få møte digitale verktøy som en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”. Videre skal “Læring skal foregå gjennom lek og hverdagsaktiviteter, og læring og omsorg skal sees i sammenheng”. Les mer på denne IKT bloggen.

Hvert år arrangeres "Klikk der"-konferanse for barnehagefolk. Konferansen tar for seg digital kompetanse og bruk av digitale verktøy sammen med barn i barnehagen. Målet med konferansen er økt kompetanse innen temaet og inspirasjon til videre arbeid.

IKT utviklingen vil helt sikkert øke formidabelt i tiden framover. Utvikling av teknisk utstyr og avansert bruk av digitale verktøy endrer seg med rekordfart. Sjekk ut konferanse om IKT i utdanninga på Uia: Om LA2020 - Universitetet i Agder.


IKT-prosjekter du kan høre mer om:

  • LA2020 presenterer seg
  • Lesebrett-prosjekt ved Birgitte Kleivset
  • Undervisningsvideoer ved Kjell Tybring Andresen
  • Presentasjon av digitalt bilde ved Tor Jarle Wergeland
    i samarbeid med studenter

Påmelding innen 9. juni 2010 her!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar