7. okt. 2009

Prosjekt Fritt Valg Oppvekststyret 06.10.09

Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, ånds­frihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. Likestillingsprosjektet "Fritt Valg! - Kristiansand" har presentert seg for Oppvekststyret. (ref. Rammeplan for barnehagens innhold)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar