31. aug. 2009

Antall, rom og form. LBM- konferanse 23-24.september!

Gjennom prosjektet Lær Bedre Matematikk (LBM) har barnehager og skoler satt fokus på å utvikle og utprøve arbeidsmåter, verktøy og metoder som skal sette dem i stand til å skape et godt læringsmiljø og god faglig og sosial utvikling, med matematikkfaget som spydspiss. Tre barnehager i Kristiansand har deltatt i prosjektet som omfatter hele læringsløpet fra barnehage til videregående skoler. Førskolelærerne har vektlagt læring gjennom ”Inquiry” der formålet er å motivere for læring gjennom å stimulere barnas nysgjerrighet og utforskertrang.

Prosjektet går nå inn i sluttfasen, og får sin avslutning ved at det arrangeres en landskonferanse :
”Lær bedre matematikk – undring og utforskning"
på Universitetet i Agder fra 23. – 24. september 2009.
Her vil det bli fellesforelesninger og paralellseminar der barnehagene vil formidle sine erfaringer med arbeid med fagområdet ” antall, rom og form”.

Påmeldingsfrist til konferansen er 10 september 2009.

Se også nettsiden til Matematikksenteret for mer "Matteinspirasjon". Her finner du også oppgaver innefor antall, rom og form beregnet for skole, men med litt forenkling vil mye kunne brukes i barnehagen.
http://www.matematikk.org/ finnes også inspirasjon å hente og her på MIA kan du finne prosjekter fra hele Agder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar