8. mai 2008

IKT i barnehagen

IKT i barnehagen blir deltidstudie på UiA fra høsten:
Studiet består av 3 emner som hver gir 10 studiepoeng:

1. Barn og digitale verktøy
2. Pedagogisk dokumentasjon
3. Pedagogisk programvare og dataspill

Målgruppe: Alle barnehageansatte.
Undervisningen i studiet gis gjennom samlinger, nettundervisning og veiledning. Det forutsettes at studentene arbeider med studiet utenom samlingene. Det avholdes 2 samlinger á en dag pr. semester.
Se NRK - innslag om Regjeringens satsing på IKT i Barnehagen.

IKT Prosjekt i kommunale barnehager.
Prosjektet skal utarbeide en IKT plan for de kommunale barnehagene i Kristiansand som angir en standard både for opplæring av personalet og digitale verktøy per barnehage.
Det er etablert nye nettløsninger for alle kommunale barnehager og det skal søkes etter pilotbarnehager som skal gjøre erfaringer med utstyr og program.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar