14. nov. 2007

Faglig påfyll for kommunale barnehagemyndigheter.

Fylkesmannen har, for andre år på rad, invitert til saksbehandlersamling utenlands. Her ser dere barnehagefolket fra Vest Agder på tur, med utdanningsdirektør Gunnar Skaar og rådgiver Bodil O. Fjelde som vertskap. I år gikk turen til København, der vi blant annet fikk med oss et besøk på EVA, Danmarks evalueringsinstitutt. Der fikk vi en gjennomgang av bakgrunn, oppgaver og metoder for instituttet. Deres oppgaver var både å bidra til kvalitetsutvikling og å skape et nasjonalt overblikk over barnehagesektoren. Senteret var i høy grad opptatt av hva som virker i praksis. De ønsket å bidra til å operasjonalisere verdier, teorier, lov og planer. Hva vil man med barnehagen, og hvordan skapes dette om til praksis?

Vil en lov (eller rammeplan) bare sive ned i barnehagene når den foreligger? Er det nok å lage en rapport eller plan, og så regne med at den da er satt ut i livet? Eller må det skje en mer aktiv tilnærming- et "møte" eller en "forhandling" mellom planen og praksisfeltet - mellom seg selv og planen?

Vil man komme til samme svar i alle institusjoner? Eller er det slik at god praksis et sted, ikke nødvendigvis kan overføres med samme gode resultat til et annet?

Hvordan formidlet EVA resultater?
  • Rapporter, med analyse og vurderinger
  • Foldere
  • Verktøy og redskaper
  • Artikler
  • Opplegg og work shop
  • Konferanser

I våre tanker om kompetansehevingen i Kristiansand er disse elementene inne. Og vi er også opptatt av det som virker i praksis!

På studiebesøket fikk vi også en dag med Jette Nygård fra Kolding pedagogiske seminar. Hennes tema var "Barn og medieleg". Hun har jobbet mye med kreative fortellermetoder i forhold til barns digitale kompetanse.
Som en del av hennes innlegg fikk vi arrangere et rollespill der vi var forelder og pedagoger på et foreldremøte. Der ble vi tildelt roller som positive, negative, eller både og, i forhold til plassering av 8 nye datamaskiner som var gitt i gave til barnehagen. Kjempegøy og utrolig effektiv metode for å få opp engasjement og å få fram ulike sider av en sak! Det er nyttig å prøve seg på å ta andre standpunkter enn dem man vanligvis har!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar