19. okt. 2007

Kari Pape om pedagogisk dokumentasjon.

Torsdag 18. oktober inviterte barnehagene i Vågsbyd til felles planleggingsdag om pedagogisk dokumentasjon. Kari Pape er en engasjert foredragsholder som fyller sine foredrag med så mange praksisfortellinger at det blir stor underholdning - i allefall for barnehagefolk!

Kari Pape var inne på flere forskjellige metoder for dokumentasjon. Hun sier om innholdet at det bør dokumentere prosess, ikke resultat. Hun har stor sans for praksisfortellinger som metode for å dokumentere barnehagens innhold men også det enkelte barns utvikling. Hun framhevet betydningen av å kjenne sin egen historie fra den tiden vi ikke selv kan huske. Så viktig det er at foreldre og andre voksne kan fortelle noe om deg som viser hvordan du tenkte, konkluderte og lærte.

Ellers bør vi dokumentere for å synliggjøre barnehagens innhold og betydning for omverdenen. Det er viktig for framtida og for barnehagens plass i samfunnet, at både politikere, kommende foreldre og andre vet hva god kvalitet i barnehagen er. Hvem skal fortelle de det? Det må vi som jobber i barnehagen gjøre! Det er vi som har den kunnskapen.

Pedagogisk dokumentasjon bør også brukes til utvikling av barnehagen sier Kari Pape. Hun tok utgangspunkt i de verdiene vi ble enige om at skulle styre barnehagen: respekt, omsorg, trygghet, glede, vennskap osv. Så fortalte hun noen praksisfortellinger som vi skulle plassere i forhold til hvilken verdi den handlet om. På en tydelig måte ble det klart hva det egentlig handlet om. Det ble for eksempel tydelig at respekt kan ha veldig menge forskjellige betydninger. Vi har her et styringsverktøy for pedagogisk ledelse som er unikt. Bruk det!

På slutten av dagen ble vi oppfordret til å ta ibruk praksisfortellinger - nå!
Ikke vent til mandag....

PS. Anbefalt bok:
"Lyttende pedagogikk" fra Universitetsforlaget, som beskriver "god hørestyrke".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar