1. nov. 2017

Mat og måltider i barnehagen. NYE retningslinjer!


Foto:Anders Martinsen fotografer
Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider er på vei ut i barnehagen. Helsedirektoratet inviterer til å gi innspill på disse retningslinjene. Her finner du høringsutkastet.  Ny rammeplan gjør det aktuelt å sette fokus på hvordan barnehagen håndterer måltider og hva slags mat de serverer. et oppdatert fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse. Gode vaner som legges tidlig kan vare livet ut, også matvaner. Barnehagen skal legge til rette for matglede og medvirkning trekkes fram som en viktig faktor for motivasjon for å spise sunn mat og for å få grunnleggende forståelse for at mat og helse henger sammen. 
Dette er de viktigste retningslinjene som skal gjelde for mat og måltider i barnehagen:
 • Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen med medbrakt eller servert mat
 • Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter
 • Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og bygge på Helsedirektoratets kostråd.
 • Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag
 • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig
 • Spisemiljøet i barnehagen bør fremme helse, mat og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt
 • Måltidene i barnehagen bør være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter
 • Det må legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask skal gjennomføres før måltidene
 • Maten i barnehagen må være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet
 • Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til matallergi eller matintoleranse
 • Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt
 • Servering av kaker  kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås.
Er det slik dere gjør det i din barnehage?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar