28. apr. 2017

KORT OM den nye Rammeplanen 2017

Den nye rammeplanen er......
 • barnehagens "grunnlov" som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i barnehagen, uansett hvor i landet de bor.
 • kortere enn den gamle.  
 • mer tydelig på hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
 • nulltoleranse for mobbing i barnehagen er tema i den nye rammeplanen.
 • bygger på vår barnehagetradisjon der leken har en sentral plass.  
 • mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen
 • overganger , også oppstart i barnehagen er viktig tema.
 •  
 • arbeid med digitale er gått fra "bør" til SKAL.
 • arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år med stort engasjement fra fagfeltet.
 • barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan derfor blir det satsing på å utdanne flere barnehagelærer og styrke pedagognorm og bemanningsnorm.
 • en trykket rammeplan sendes ut til ALLE ANSATTE i august (spiralhefte med notatsider)
 • FRAM TIL DA KAN DU LESE DEN HER
Ny rammeplan innebærer at barnehager må bruke tid på å reflektere rundt innholdet og ta i bruk ny rammeplan, og at barnehagemyndigheter og eiere må sette seg inn i innholdet.

Udir lager mye ressurser som følger den nye rammeplanen
På nettsidene vil dere også finne oppdatert veilednings- og støttemateriell som dere kan velge å bruke hvis dere ønsker det.  På noen temaer er det kanskje en film, andre steder kan det være forskning som er ekstra relevant, og andre temaer egner seg kanskje bedre for refleksjonsspørsmål. Dette finner du her! 

Plakatgenerator
Ny rammeplan tar steget inn i framtida på flere måter. Nettsidene til Udir vil etter hvert inneholde en plakatgenerator som kan brukes for å konkretisere mål og planer i tråd med rammeplanen. Tanken er at dere i barnehagene kan reflektere sammen om hvordan dere vil ta rammeplanen i bruk, og la refleksjonene munne ut i plakater som kan henges opp på veggen, legges ved ukeplaner eller deles på annet vis. Hvis dere vil kan dere også ta bilde av plakaten og dele den med hverandre i sosiale medier med hashtaggen #rammeplanipraksis. Dette kan du lese mer om på bloggen til Udir,  HER!

Implementering
Plakatgeneratoren og veiledningsmateriellet er helt i tråd med "implementeringsguru" Pål Rolands tanker om hvordan få rammeplanen til å bli levende i praksis. Lån gjerne noen tips til hvordan barnehagen skal få til dette fra denne veilederen fra Stavanger.

Gratulerer! - du har nå startet opp arbeidet med å få rammeplanen til å virke!
Lykke til!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar