17. feb. 2017

Lær barna å bli nysgjerrigper!


Når vi får se bildene av en hval som har magen full av plastsøppel vekkes miljøinteressen hos mange: Hva er det vi ser? Hvordan har dette skjedd? Hvor kommer plasten fra? Hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer igjen? Både barn og voksne blir nysgjerrige!

Mange barnehager har jobbet med natur og miljø både gjennom grønt flagg og som en del av en miljøsertifisering. Et forskningsprosjekt har undersøkt hva som må til for at barn skal bry seg om miljøet? Hvor mye skjønner barnehagebarn av aktiviteter og hendelser knyttet til bærekraft hjemme og i barnehagen?

For å finne svar, intervjuet de 20 barnehagebarn i femårsalderen fra Stavanger og 20 barnehagebarn fra Queensland i Australia. Det viste seg at barna i begge landene hadde en begrenset forståelse av begrep som natur, miljø, søppel og kompost. Det var også store forskjeller mellom de enkelte barns forståelse. Likevel så forskerne at det var klare forskjeller mellom de to landene.

De australske barna svarte oftere ved å vise til en større sammenheng. Forskerne tror det kan henge sammen med at den australske rammeplanen for barnehager legger vekt på at barna skal undersøke og stille spørsmål for å forstå sammenhenger. Dette kalles inquiry-basert læring også kalt NYSGJERRIGPER-METODEN. Metoden er har hatt stor suksess i skolen og er en del av Kristiansand kommunes satsing som Realfagskommune. Det handler om å stille spørsmål sammen med barna og å undersøke for å finne svar på disse. Andre kjennetegn ved metoden er:
  • at den involverer både barn og voksne i læringsprosessene
  • at det er vekt på faglige samspill mellom barn og voksen og mellom barna seg imellom
  • at aktivitetsprosessen skal føre til ny kunnskap og en dypere forståelse
  • at den er like mye en holdning som en metode: Det viktige er å verdsette hverandres evner
  • at refleksjoner om selve læringsprosessen og sammenhengene kan skjerpe oppmerksomheten om det som gjøres. 
Les mer om forskningen på miljøbevissthet i barnehagen her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar