20. feb. 2017

Den gode overgangen mellom barnehage og skole!


Barn skal oppleve et godt læringsmiljø fra første dag på skolen. Derfor må barnehage og skole samarbeide godt om overgangen for det enkelte barn og sørge for en god sammenheng også i innhold. Vi må skape den røde tråden mellom barnehage, SFO og skole.

"Akkurat når det gjelder sammenheng i innhold er vel der vi har mest å hente", sa en av rektorene på en barneskole i Kristiansand. Dette kom fram på ledermøte 16.februar 2017 som kommunale og private barnehager hadde sammen med rektorer, styrere og ledere i SFO. Disse ble satt sammen i grupper etter en innledning fra førsteamanuensis Hilde D. Hogsnes. Hun har i sin forskning tatt barnets perspektiv og undersøkt hvordan pedagogiske ledere, førsteklasselærere og SFO lederes prioriterer tiltak som skal gi gode overganger og opplevelser. Hun fulgte også 15 barn i overgangen fra barnehage til SFO og skole. Gjennom samtaler, observasjoner og barnas egne bilder fra barnehagen, SFO og skolen fikk hun et unikt innblikk i barnets opplevelse av overgangen. 

Forberedelser fra alle parter er viktig! SFO må involveres - det er der barna kommer først når de begynner på skolen! Grenseobjekter av stor betydning. Det kan være en bok som finnes både i barnehagen og i klasserommet- som eksempelet med Lille Larven Aldrimett. Et kjent tema fra barnehagen som er gjenkjennelig i skolen kan være med på å gi barnet mening i oppstarten.

Det er en mengde små grep som kan bidra til å gjøre en stor forskjell. Flere av eksemplene fra både Hogsnes og fra gruppearbeidene, minnet på å være obs på de barna som begynner på skolen uten å kjenne noen andre barn, ofte i klasse med en flokk barn fra en nærliggende barnehage. Disse må hjelpes inn i lek og i etablering av vennskap.

Kunnskap om det enkelte barn er viktig for skolen i oppstarten. i Kristiansand kommunes rutiner ligger både overgangsskjema og årshjul for samarbeid. Bydelene utfordres til å jobbe videre med å videreutvikle et godt samarbeid både om barna og om innholdet. Her finner dere nettsidene med  mer info for å skape en RØD TRÅD i barnas utdanningsløp.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar