1. feb. 2017

1.mars - frist for å søke barnehageplass!


Barnehagene i Kristiansand har et felles hovedopptak. Det er viktig at alle foreldre er klar over at det er 1.mars som er dato for å søke barnehageplass eller  å søke om overflytting til en annen barnehage. Kommer søknaden etter fristen har de ikke lenger rett på barnehageplass. Sjansen for å finne en ledig plass i nærheten av bostedet er dårligere for de som søker etter fristen, hvis det er noen ledige.

I barnehagen får barna venner og lærer språk. Jo tidligere start i barnehagen desto bedre utbytte har. Det tar fem til syv år å lære et nytt språk/ skolespråk.

Kommunen vil fram mot 1.mars prøve å nå ut med dette budskapet i ulike kanaler. Kjenner du foreldre som trenger barnehageplass så minn dem på fristen 1.mars.
Her søker du om barnehageplass eller om å bytte barnehage!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar