22. nov. 2016

Like muligheter for gutter og jenter i barnehagen?

I barnehagenes T1 og T2 undersøkelse fra FLiK prosjektet, vises en signifikant forskjell på jenter og gutters opplevelse av trivsel. Det er også forskjell mellom kjønnene på faglig utbytte. Jentenes språklige ferdigheter vurderes høyt og de blir vurdert som sosiale barn med en god atferd. Guttene får mer nedslående resultater. Når vi snakker om likestilling i 2016, så er det kanskje guttene som bør få mesteparten av vår oppmerksomhet? 

NIFU har gjennomført en undersøkelse for å finne ut status i barnehagenes arbeid med likestilling mellom kjønnene. 

Selv om rammeplanen er under revidering, vil formålet bestå. Rammeplanen sier: 
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter.

Hvordan er barnehagen med på å danne barns identitet som jenter og gutter? Det er lett å behandle barn kjønnstereotypt uten å mene det. Det fant de også ut i dette spennende doktorgradsarbeidet i Sverige. Er det slik at jenter får høre at de har englehår og fine støvler, mens guttene får høre at de er sterke og tøffe på håret? Og hva med de barna som ikke passer helt inn i jente- og guttekategoriene? De som forstyrrer vår (og foreldres) forutinntatte oppfatninger av kjønn? Sikrer vi like gode utviklingsmuligheter for ALLE barn?


Observasjoner i barnehager der man tilogmed var bevisste på å ikke behandle barn ut fra kjønn, fant likevel en forskjell på hvordan man bekreftet barn. Jentene ble i større grad omtalt og behandlet som en gruppe, og guttene blir oftere sett som enkeltindivider. 


Skaper slik praksis et godt læringsmiljø? 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar