17. nov. 2016

Det er for mange regler i barnehagen!

En ny doktoravhandling konkluderer med at mange av reglene i barnehagen er til for de voksne. Alle barnehagene i denne undersøkelsen praktiserte en eller annen form for timeout eller flytting av barn som var urolige. Å flytte barn ut av barnegruppa for å sitte i garderoben og "tenke seg om", eller andre former for "skammekrok" er gammeldags og gir antagelig ikke noen effekt sier førstelektor Lisbeth Ljosdal Skreland.
Studien har slått fast hennes mistanke om at barnehagen er regelstyrt, men reglene er mildere i dag enn før. Regler er forankret i viktige verdier, for eksempel at en har ansvaret for barn som ikke er ens egne, sier Skreland. Hun understreker at hun har stor tro på at barnehagene utvikler seg i riktig retning. Mange av de jeg møtte i dette arbeidet, kunne snakke strengt og irrettesettende til barna, men også da snakket de vennlig, varmt og med kjærlighet i stemmen, seier Skreland.
Les den interessante artikkelen om hennes forskning HER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar