25. okt. 2016

Språkstandard - TRAS digital - en del av standarden for språk i Kristiansand?

En språkstandard for Kristiansandsbarnehagen? Trenger vi det?
Rammeplan for barnehagen sier at «Alle barn må få et rikt og variert
språkmiljø i barnehagen”. Nasjonale og lokale føringer utpeker språk som et hovedsatsingsområde for barnehagen. I kompetanseplanen SKUP har dette vært et satsingsområde siden 2008. Fra 2012 er det språk og lek, med basis i et
godt læringsmiljø som er førende for kompetanseutviklingen. Det er i de
siste årene fremhevet som viktig for utviklingen av barnehagens kvalitet
at barnehagene jobber mer systematisk og forskningsinformert. Resultater fra FLiK kartleggingen viser at det er store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene.

På bakgrunn av dette innføres det fra januar 2017 en standard for barnehagene knyttet til språk. Lederne i de private og kommunale barnehagene vært med å prege innholdet i standarden. Målet er å sikre kvaliteten på læringsmiljøet med verktøy som er kjente og gjennomprøvde. Standarden beskriver tiltak barnehagen skal gjøre både på system og individnivå. Tiltakene i standarden involverer både barn, foreldre og ansatte i barnehagen. 
Les mer HER!
TRAS er lagt inn som et verktøy i den nye standarden. De kommunale barnehagene i Kristiansand skal nå bruke TRAS digital. Her er en lynrask innføring i hvordan den fungerer:

 Mer om TRAS får du på kurset om SPRÅKSTANDARD, 21.november kl.18- 21 i Nils Henrik Aabels hus. Påmelding her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar