21. okt. 2016

Ny rammeplan for barnehagen er nå ute på høring.

Ny rammeplan for barnehagen er nå ute på høring. Her er det lagt opp til en bred høringsrunde. Det er faktisk slik at du, -alle som vil, kan gi en høringsuttalelse til dette utkastet til ny rammeplan. Les høringsbrev og selve rammeplanen HER!
Noen er raske med å sette seg inn i endringene i ny rammeplan. Nina Bølgan skriver på sin blogg at vi går fra bør til SKAL når det gjelder tilgangen på digitale verktøy i barnehagen. 
"Under fagområdene nevnes teknologi og digitale verktøy som materiell og utstyr som barnehagen skal ha. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Slik jeg forstår det gjelder dette alle fagområder, selv om teknologi og digitale verktøy bare er nevnt spesielt under noen fagområder. I fagområdet ”Natur, miljø og teknikk” er teknikk erstattet med teknologi, og dermed er dette fagområdets ansvar for teknologi blitt mye tydeligere. Barna skal altså både få opplevelser og erfaringer i naturen og med teknologien." Les mer HER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar