27. apr. 2016

Språkløyper i barnehagen

Språkløyper er en bred satsing som retter seg mot hele barnehagepersonalet og faglærerne på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.
Det er utviklet praktiske verktøy som kan brukes av ansatte i barnehage og på skolen. Disse er fritt tilgjengelige på www.sprakloyper.no.

Barnehager og skoler kan benytte seg av digitale kompetansepakker. Dette er undervisningsopplegg eller opplegg for samlingsstunder, som kan brukes direkte i arbeidet i barnehage og skole. Språkpakkene er laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere.
Torsdag 28.april er det oppstartsamling for både barnehager og skoler i Agder som vil i gang med språkløyper. Det blir spennende å se hvor mange deltakere Kristiansand har. Fra de kommunale kommer det fire barnehager, og et par til er i gang allerede. Det er flere private barnehager som også har vist interesse og som nok vil møte på samlingen i morgen. Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lese og skrive. Det pedagogiske opplegget er  et fritt tilgjengelig og ikke avhengig av at man melder seg på, men kan fritt benyttes av de som ønsker det. Her er mange aktuelle tema og opplegg å ta fatt på.

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar