19. apr. 2016

Språk er en viktig del av barnehagens arbeid


Språk er nøkkelen til venner, felleskap, kunnskap, skole, livskvalitet.
For å systematisere og forbedre kvaliteten på språkarbeidet i Kristiansandsbarnehagen jobber vi nå med en Språkstandard. Et forslag som beskriver hvor innsatsen i språkarbeidet skal legges og hvilke verktøy som skal brukes, blir presentert for styrere og andre som arbeider med språk i og for barnehagene. Presentasjonene skjer i mindre grupper styrere og andre og målet er å hente innspill til å forbedre forslaget og tips og ideer til hvordan vi best får implementert dette ute i barnehagene.
Mer info om dette kommer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar