17. mar. 2016

Hvordan går det med FLiK prosjektet?Ja, hvordan går det egentlig? Inntrykket er at barnehager og skoler opplever det meningsfullt å jobbe med FLiK, og at barna har en mer inkluderende hverdag med større faglighet og mindre mobbing og utestengelse. Men nå skal vi jo ikke tro lenger- vi skal vite. FLiK har gjort oss FORSKNINGSINFORMERT!

Derfor er det mye forventning knyttet til at rapporten fra den andre undersøkelsen i FLiK prosjektet er klar. Det er nå spennende å se om barnehager og skoler har forbedret sine resultater. I denne andre undersøkelsen kan forskerne finne en lang rekke effekter for barn og elevers læring, utvikling og trivsel både på individ- og på barnehage/skole-nivå. De seks viktigste resultatene er som følger: (fra rapporten)

1. Forskerne kan konstatere en generell fremgang for barn og elever, både med hensyn til læring, utvikling og trivsel. Den største fremgangen finner vi i barnehagene, men det kan også påvises en stabil, gjennomsnittlig fremgang for skolene.

2. Det kan fortsatt konstateres en forskjell mellom jenter og gutter. Både jenter og gutter presterer bedre i 2015 enn i 2013, men den relative forskjellen mellom jenter og gutter er nesten like så stor i 2015 som den var i 2013.

3. Det kan konstateres en reduksjon i forskjellen mellom enheterne, både når det gjelder barnehager og skoler. Et av de viktigste punktene som krevde forskernes oppmerksomhet i 2013 var den betydelige forskjellen mellom de enhetene som presterte lavest og høyest. Det er fortsatt kla-re forskjeller, men de er som nevnt mindre i 2015 enn de var i 2013.

4. Det kan påvises fremgang for barnehager og skoler i FLiK-prosjektet, men denne fremgangen gjelder spesielt for de enhetene som presterte lavest. Det må med andre ord antas at kompetanseutviklingstiltakene i særlig grad har vært til nytte for de enhetene som presterte lavest.

5. Vi kan fastslå at det har vært fremgang med hensyn til samarbeidet om undervisning og elever i skolen. Når en spør de ansatte i barnehagen, er svarene deres dessuten at samarbeidet er blitt styrket, både om pedagogiske tiltak generelt og tiltak overfor det enkelte barnet. Dette har ført til økt tilfredshet med og tillit til egen innsats.

6. Endelig kan det konstateres at alt tyder på at en avgjørende årsak til de fem punktene ovenfor er tiltakene som er blitt gjennomført i FLiK-prosjektet.

Vårt nye motto er dermed blitt:
Hold ut - og hold kursen!
Her er rapporten! -LES!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar