4. jan. 2016

Snakk mer i barnehagen!


Den voksne er i høyde med barna, ivrig og engasjert i et felles tema.
Å snakke med de voksne i barnehagen er viktig for barnas språkutvikling, men forskningen viser at de voksne snakker for lite med barna. Når de voksne stiller spørsmål er det altfor ofte ja / nei spørsmål. Dette kommer fram etter en gjennomgang av nyere forskning på språk i forhold til barnehagebarna.

De tre fagpersonene i norsk Nina Gram Garmann, Elena Tkachenko og Margareth Sandvik har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skrevet Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006-2014.  Det de har funnet er både litt trist og litt uventet. Vi tror ofte at de voksne snakker mye med barna i barnehagen. Praten skjer gjerne i forbindelse med samlingsstunder og måltider, men forskningen viser at barna slipper lite til. Det er lite hverdagssamtaler i barnehagen.

Les mer på HiOA eller last ned Synteserapporten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar