5. nov. 2015

Barnas egen arbeidsmiljølov!

Lederne i Kristiansandsbarnehagen ble på ledermøtet presentert for veilederen for miljørettet helsevern i barnehagen . Denne veilederen er bygget opp etter paragrafene i forskriften for miljørettet helsevern. Veilederen inneholder utdyping av loven og nyttige lenker til sjekklister og andre verktøy. Det er barnas arbeidsmiljø dette handler om.

Vi ble presentert for ulike tips til arbeid med internkontroll system:
Har barnehagen en aktiv beredskapsplan? 
Har man rutiner for å evaluere uønskede hendelser og ulykker av en viss størrelse? 
Har man et årshjul for HMS arbeidet? 

Blant annet bør barnehagen jobbe med risikovurderinger av de deler av virksomheten som man tenker kan være aktuelle. Det kan gjelde tur, matlaging, hente- bringesituasjonen, eller annet.
Sentrale spørsmål i en ROS (risiko og sårbarhets)- analyse:
  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å forhindre det?
  3. Hvordan kan vi redusere konsekvensene om det likevel kulle skje? 
Vi ble også minnet på betydningen av god håndhygiene. Flere forskningsprosjekter viser at vi er for dårlige med hygiene også i barnehagene. Forbedring av dette er enkelt og vil kunne påvirke spredning av sykdom og sykefravær både for barn og ansatte. Den økede fokus på håndvask i forbindelse med pandemien i 2009/10 viste stor nedgang i sykefravær og den mest nærliggende forklaringen er bedre rutiner på hygiene, spesielt håndvask. 

Ikke minst er innemiljøet en viktig del av barnas "arbeidsmiljø". Her er en sjekkliste i forhold til inneklima i barnehagen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar