2. sep. 2015

Filmsnutter for barnehagen!


Det er laget 14 små filmer som  tar for seg ulike tema knyttet til Rammeplanen.
Hovedmålgruppen for filmene er ansatte i barnehager. Meningen er å bruke filmene i forbindelse med f.eks. avdelingsmøter, personalmøter og foreldremøter i barnehagen. Noen av filmene egner seg særlig godt til foreldremøter, for eksempel filmen "Fagområdene i rammeplanen".
Med filmene følger også en introduksjon for nyansatte og vikarer som ikke har erfaring fra barnehagen. Ønsker dere å gå mer i dybden, kan dere bruke tilleggsressursene. 

Til hver film finner du refleksjonsspørsmål. Refleksjonsspørsmålene skal bidra til å knytte innhold i filmen til den enkelte barnehages praksis.
Noen av filmene har også utdypende artikler og henvisning til ressurser.

Snurr film!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar