3. jul. 2015

Observasjon i barnehagen

De fleste barnehager har metoder for å sikre seg at de kjenner barnas behov og hva de liker og mestrer. Debatten om kartlegging har foregått i lang tid og har i stor grad handlet om hva som er nødvendig å kartlegge og hvor mye tid det skal ta. Det er relativt stor enighet om at når vi vet hva barna mestrer, hva de liker og hva de strever med, først da kan vi vite hvordan vi skal jobbe i barnehagen for å gjøre de rette tingene.

Barnehagen skal oppfylle Rammeplanen og de oppdrag samfunnet har gitt oss, og det skal vi gjøre for hvert eneste barn. Hvilke metoder og hvor systematisk vi jobber er i stor grad opp til barnehagen selv. Noen hevder at de er glad at ikke kirurgene eller tannlegene gjør det samme! 

I arbeidet med FLiK satsingen skal de ansatte i barnehage og skole, gjennom systematisk arbeid, sikre seg at man vet, mer enn at man synes og tror. Alle som jobber i barnehage vil kunne si noe om mestring, egenskaper og ferdigheter hos de barna de har ansvar for. Spørsmålet er hvordan de har fått denne kunnskapen! Ser de barna hver dag i lek og rutinesituasjoner og synes dermed kjenner de? Eller har de bestemt seg for å se etter noe spesielt og går gjennom hele barnegruppa på leting etter - vennskap, språklige eller motoriske ferdigheter? I så fall, hvor systematisk er den gjennomgangen, hvilke verktøy brukes?
 
I Kristiansand har vi utviklet "Se meg" skjemaene for alle førskolebarn. Veldig mange barnehager bruker disse. De flerspråklige barna observeres med "Minokart". Disse sendes videre til skolen etter foreldrenes samtykke. Mange barnehager bruker TRAS. Noen bruker dette på alle barna, andre bruker det bare på de barna som de trenger å vite litt mer om. 

En observasjonsmetode utviklet i et samarbeid med blant annet Bretvedt Kompetansesenter har fanget vår interesse. Flere barnehager bruker kanskje dette allerede. Et skjema for observasjon av tidlig kommunikasjon er laget med tilhørende veiledning. Det heter "Å by barnet opp til dans". Psykolog Jan Mossige, Statped har vært bidragsyter i utviklingen av det såkalte Danseskjemaet og forteller at det tar to minutter å fylle ut skjemaet. Målet med dette verktøyet er å bidra til å kartlegge barnets engasjerbarhet og dermed de ansattes språklig engasjement.  

Virker dette spennende kan både skjema og veiledning bestilles her!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar