6. feb. 2015

Hvordan forebygge mobbing i barnehagen?

Det skrives mye i media i disse dager mye om hvordan mobbing kan foregå i barnehagen og det forskes på mobbing i barnehage; "Hele barnet - hele løpet". 

Som barnehageansatte blir vi litt rystet hver gang vi får eksempler på utestengelse og krenking av små barn, -utført av små barn! Dette må vi som ansatte og voksne ta tak i! Vi må hindre at dette skjer i egen barnehage og i vårt nærmiljø!  

Så hva gjør vi? Temaet er stort. Grunnleggende er det å åpne øynene for at mobbing kan skje selv i barnehagen. Vi må observere barn med disse "brillene" på. I Kristiansand har vi FLiK og systematisk arbeid med læringsmiljøet som et tiltak blant annet for å forebygge mobbing. Visste du også at det finnes en veileder fra Udir på dette temaet?   

 "Barns trivsel - voksnes ansvar" 
Her får barnehagen en bakgrunn for hva man mener med mobbing i barnehagen og hvordan barnehagen kan jobbe for å forebygge dette. Det handler om å skape et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø for å motvirke mobbing.

Boka Matias er alene! er det mange som bruker i arbeidet mot mobbing som du kan lese mer om på bloggen til forfatteren.

Mobbing blir definert ulikt, men her er noe av det som går igjen i definisjonene av hva mobbing er: 
  • Det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen
  • Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging, er lett tilgjengelig som del av et
  • fellesskap han eller hun ikke har valgt selv
  • Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg.
Noen legger til at...
  • Handlingene må ha en viss hyppighet og foregå over tid
  • Handlingene er planlagte eller ondsinnede.
Vi kan minne hverandre på vårt felles verdigrunnlag i Kristiansandsbarnehagen: ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar