2. okt. 2014

Utemiljøet i barnehagen, brukes det pedagogisk?

Er vi bevisst de pedagogiske mulighetene som ligger i barnehagens utemiljø?
Finnes det muligheter for å øve opp de grunnleggende bevegelsene som krype, åle, balansere, løpe, hoppe, hinke, rulle og så videre?  Fysisk aktivitet er viktig for utviklingen av kroppen, for trivsel og mestring innenfor så mange felt i barns videre læring. I skriveopplæringen har det betydning om barna har trening på å bruke armer og bein i store bevegelser, men også den treningen barna har i fingrene og hånda. I uteleken er det mange muligheter for å trene på både store og små bevegelser. Barna kan trene på å bære ting, løpe, hoppe med samlet sats, hinke og rulle. Trene på balanse, rotasjon, kaste og fange for kontroll på bevegelser. De kan samle, sortere, bygge og grave.


Alt kan gjøres ute!
Mange barnehager har utegrupper. De sier at alt kan gjøres ute, hele rammeplanen kan gjennomføres utenfor barnehagens fire vegger. Noen barnehager har erfaring for at hvis man legger tilrette ute, for aktivitenene man normalt ville hatt inne, som maling, lesing, musikk, rollelek, så blir blir opplevelsen og utbyttet anderledes. Resultatet kan bli fornyet interesse og andre verdier av det man gjør.
Snart kommer kulda. Hva gjør vi da? Bli inspirert HER!

Kunnskapsdepartementet har utgitt en egen veileder for barnehagens uteområde. I kommunen har vi lenge jobbet med et mer aktiviserende miljø i skolene. Barnehagene rustes nå opp etterhvert. Odderøya og Voietun barnehage er eksempler på slike miljøer i barnehagene.


"Det kjennest som å flyge ut i verdensrommet"
Har du lest artikkelen om forskning på barns fysiske utelek
Undersøkelsen viser at barn i uteleken opplever en følelse av frihet og av å få stimulert sansene sine. Sanseopplevelser er nødvendige for at barn kan lære å kjenne kroppen sin – derfor bør pedagogar støtte gode opplevelser i uterommet. Her finner du "DET KJENNEST SOM Å FLYGE UT I VERDSROMMET"


Dette kan vi diskutere i personalet: 
  • Hvordan planlegger vi utetida i barnehagen?
  • hvordan kan vi engasjere oss i uteleken uten å overta hele styringen? 
  • Hva liker barna å gjøre ute? - og hva liker vi voksne?  

Språkstimulering i utetida?
Språkkurset som arrangeres 23. / 24. oktober -for assistenter og fagarbeidere, skal også ta opp hvordan man kan bruke uteleken til språkstimulering. En fagbok kommer også om dette temaet. Den heter "Kreativ ute". http://www.udir.no/Barnehage/Statistikk-og-forskning/Vetuva/Artiklene/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar