17. okt. 2014

Språk i barnehagen - Kurs for ansatte


Det er tirsdag formiddag og vi er på språkkurs for pedagoger i barnehagen. Salen er fylt opp av over ca 100 pedagoger fra private og kommunale barnehager i Kristiansand.


Små barn lærer gjennom lek, i hverdagssituasjoner og der den voksne er tilstede. Nøkkelen for å få til et godt prosjektarbeid er voksnes deltakelse i leken og lite møtevirksomhet på dagen. Derfor er alle ansatte mye tilstede. Lindtjønn barnehage presenterte på kurset, hvordan de jobber med prosjekt. Her er gangen i arbeidet fra begynnelse til feiring og avslutning av prosjektet:

 • Observasjon i barnegruppene. Hva interesserer barna, hva leker de?  
 • Diskusjon og refleksjon i personalgruppa.
 • Gi navn til prosjektet.
 • Oppstart av temaet som er valgt kan for eksempel være en forestilling eller en annen opplevelse som er knyttet til temaet.
 • Grublestund for de store - utforskerstund for de minste. Hva vil vi lære, hva vil vi finne ut mer om?
 • Lager prosjektrom som er innredet etter tema.
 • Hele avdelingen er med i arbeidet med tema vi har valgt.
 • "Ukens ord" er fast gjennom hele perioden.
 • Språkstimulering gjennom alle aktiviteter. Leken, samlingstund, turer, - hele dagen.
 • lle prosjekter avsluttes med en fest eller markering av temaet.
 • Til slutt lages en dokumentasjon av prosjektet i form av en fotobok men tekst, bilder og historier av hva prosjektet har handlet om.
Hvis ikke barna interesserer seg så må vi endre på opplegget. en gang hadde vi starta på et prosjekt om TROLL. Men etterhvert så vi at de minste barna var bare opptatt av melkebilen. Da forandret vi bare på tema, sier Marianne Valseth og Silje Abrahamsen fra Lindtjønn FUS barnehage.


Hvilke tema kan vi ta tak i for å bygge språkstimuleringen rundt for de enkelte barn?
Ikke legg verdivurdering i hva slags erfaringer barna har, sier Toril M. Olsen. Hun er språkforsker og har ansvaret for de tre språkkursene for barnehageansatte som foregår i Kristiansandsbarnehagen nå i oktober. - Det er ikke relevant hva dere som barnehageansatte synes om at f.eks. barna ser mye på TV, eller at de aldri er på tur. Ta tak i det de har erfaring med og bygg samtaler og aktiviteter rundt det. Da blir språkarbeidet relevant for barna. Lindtjønn har laget prosjekt om "Bæsj",- da kan man bruke nesten hvilket tema som helst, sier Toril Olsen som er forsker på språk, og faglig ansvarlig for kursene.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar