21. okt. 2014

Mobbing i barnehagen - forskning pågår!


FUB og FUG har etablert et samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune, oppvekstsektoren, Universitetet i Agder (institutt for pedagogikk,UIA),  og Sørlandets sykehus, ABUP/ avdeling for barn og unges psykiske helse. Prosjektet heter «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen». Både ansatte, foreldre og barnas eget perspektiv er tatt med i undersøkelsen. Hele 143 foresatte og 81 ansatte er spurt i de seks barnehagene som deltar i forskningen. Det er både en kvalitativ og kvantitativ tilnærming for å forstå mobbing i barnehagen som igjen vil kunne bidra til å redusere mobbing i skolen på sikt.

Helgen 16- 19.oktober deltok alle forskerne i dette prosjektet  på en internasjonal konferanse i Budapest. Der la de fram foreløpige funn fra prosjektet. Det var 48 nasjoner samlet på konferansen, og på presentasjonen var det stor interesse fra mange land. Land som Russland, Moldovia, Singapore, Belgia, England, USA, Kroatia, Hellas og Romania ønsket å vite mer om den norske forskningen. Flere av forskerne som deltok, og som har deltatt på mange internasjonale konferanser tidligere sa at de aldri tidligere hadde opplevd en slik respons fra deltakerne. Mobbing i barnehagen engasjerer, sier prosjektleder Marianne Godtfredsen.

Konferansen het: ISSA international conference 2014;"Creating a society for all, re-considering earlychildhood service. Se Dagsrevyens omtale av forskningsresultatene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar