8. sep. 2014

Hvordan står det til med personvernet i Barnehage og skole?

Datatilsynet har sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager og funnet til dels store utfordringene for personvernet. Dette er nå beskrevet i en rapport som kan lastes ned her.

Bakerst i rapporten er det en samling lenker til ulike nettsider og noen enkle verktøy som kan være til hjelp i arbeidet med å få bedre kontroll over personopplysningene i din barnehage.
 
De største utfordringene er:

  • Uklarhet om hva personopplysninger er.
  • Mangelfull internkontrol
  • Mangelfull informasjonssikkerhet.
  • Uoversiktlig informasjonsflyt og uklare ansvarsforhold.
  • Deling av personopplysninger med tredjepart
  • Leverandørene av produkter setter standarden for personvernet.
  • Kommunikasjon mellom skole/barnehage og hjem.
  • Bruk av kartleggingsverktøy i barnehagen. Det er ulik oppfatning blant barnehageeierne om hvorvidt det skal være opp til de foresatte å bestemme om barnas atferd skal kartlegges ved hjelp av standardiserte kartleggingsverktøy – og om alle barna skal kartlegges, eller bare de med behov.
  • Logging av barnas bruk av IKT.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar