30. apr. 2014

Innenfor husets fire vegger...

Noen barnehager møter foreldre som har store utfordringer i familien. Det er viktig at barnehagen kjenner sin begrensning i hvor langt de kan gå i å involvere seg i disse problemene og kjenne grensen for når man går utover barnehagenens kvalifikasjoner. Men det er et ansvar og en plikt å vite hvor man henviser videre og hvor det er kvalifisert hjelp å finne. Det kan være i barnevernet, på NAV eller andre steder.

Brosjyren «Ingen vet hva som foregår i mitt hus, bare jeg kjenner min smerte» gir informasjon om hva man har krav på og hvor man kan henvende seg for å få hjelp ved overgrep, vold og andre alvorlige kriminelle handlinger i eget hjem. Krisesentersekretariatet har nå i samarbeid med Kontoret for voldsoffererstatning oppgradert og revidert en brosjyre som gir informasjon til den som har blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel. Dette er nyttig informasjon om juridiske rettigheter som gir hjelp og beskyttelse. Brosjyren foreligger nå på norsk, samisk, engelsk, urdu, somalisk, thai, bulgarsk, tyrkisk, russisk, kurdisk og arabisk.
Du finner den HER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar