28. mar. 2014

Forsk og finn!


Vitensenter Sørlandet har utviklet et program for de eldste i barnehagen som de har kalt «Forsk og finn» i forbindelse med STYRKE- satsingenFokuset i programmet er forskning og enkle mekaniske prinsipper. Barna stimuleres til utforskertrang og undring over ulike fenomener. I forskningsprosessen vil idémylding, formulering av hypoteser og tanker om ulike løsninger utgjøre en viktig del. Barna skal gjennom praktiske aktiviteter selv være forskere, laboratoriefrakken skal på og de skal utføre konkrete eksperimenter. Opplevelsen av mestring blir sentral. Forsk og finn er et program på 1,5 time og kjøres i den enkelte barnehagen. Vitensenter Sør er ansvarlig for programgjennomføringen som starter høsten 2014.


Utprøving
For at programmet skal passe best mulig til målgruppa og i forhold til målsetting om læringsutbytte, er det nødvendig å prøve det ut, og be både barn og ansatte om å evaluere det. Dette er nå prøvd ut i 4 barnehager i Knutepunkt Sørlandet. Disse er  Andungen og Askeladden barnehage i KristiansandSolstrålen barnehage i Søgne og Eventyrheia barnehage i Songdalen kommune, som har vært "prøvekaniner". Deres tilbakemeldinger er strålende: 
- "Dette var gøy for barn og voksne"- "Wow, dette var gøy"- " Kan vi gjøre mer?"


Flere vil få tilbud
Fra høsten begynner vi å tilby dette programmet til barnehagene slik at etterhvert alle de eldste barna i barnehagen får tilbud om å være med på dette. I denne satsingen ligger det også en opplæring av personalet. En engangs hendelse som dette vil ikke nødvendigvis ha så mye effekt hvis ikke det følges opp av personalet i barnehagen. Derfor legges det tilrette for at dette kan skje ved at tips og bakgrunnstoff ligger igjen i barnehagen etter at man har hatt besøk av Forsk og finn og Vitensenteret. Så er det opp til barnehagen å forske og finne mer! STYRKE satsingen går fra barnehage til ungdomskole og tanken er at barna skal møte igjen de samme tema og arbeidsmåter i det videre skoleløpet. 

Sammenhengen
Prosjekt STYRKE skal bidra til å øke interessen for SPRÅK, TEKNOLOGI, YRKESVEILEDNING, REALFAG, KOMPETANSE (innen for dette) og sist men ikke minst - ENTREPRENØRSKAP. Dette skal gjøres ved å styrke videreutdanningen av lærere, utvide eksisterende tilbud samt gjennom å identifisere og gjennomføre nye utdanningsprogrammet innenfor de aktuelle områdene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar