11. feb. 2014

Tidlig læring er som renters rente!

Fra Lillebok.no
-"Læring er en selvforsterkende prosess. Jo mer læring på et tidlig tidspunkt, jo mer lærer man etterhvert". 
Professor Mari Rege viser til hvor stor betydning det har for et barn å ha gode språkkunnskaper når man begynner på skolen. Læring vil bli lettere, og det blir lettere å lære nye ting, når man allerede kan noe.
Denne effekten er det flere som har beskrevet, og funnene i forskningen viser at barn fra familier med lav utdanning har dårligere språk når de begynner skolen og kommer dårligere ut som voksne i forhold til både deltakelse i arbeidslivet og på lønns- og kriminalstatistikkene.

Kan vi gjøre noe med dette?
Forskning fra USA og Norge viser at tilgang på gode barnehager jevner ut denne forskjellen!

Professor Rege anbefaler tre tiltak:
  1. Det må ansettes flere førskolelærere enn i dag!Siden rekruttering er vanskelig anbefaler hun å sette opp lønna til førskolelærerne:-) 
  2. Rammeplan for barnehager må inneholde konkrete ferdighetsmål!Siden innholdet i dagens Rammeplan er åpen for tolking i den enkelte barnehage, tror hun at det vil bli store forskjeller barnehagene imellom. Hun antar da også at noen av disse tolkningene vil være lite i tråd med intensjonene. Dermed er tilbudet heller ikke egnet til å utjevne forskjellene for de som vokser opp i en familie med lite stimuli. Hun holder likevel fast på at læring foregår gjennom lek og at et økt fokus på læring ikke står i motsetning til barndommens egenverdi.
  3. Alle 4 og 5 åringer må få gå i barnehage, og den bør være gratis! Blant de barna som i dag står utenfor er det altfor mange av de som  hadde trengt det mest.   
Har samfunnet råd til å la være å investere i tidlig læring? 

Se 16 minutters video med Mari Rege på NHO årskonferanse 2014 - HER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar