28. feb. 2014

For at barna skal lære seg språk, må de høre språk!

Hva er egentlig grunnen til at vi snakker og snakker med de små barna? Denne filmen handler om barnehagens språkstimuleringsarbeid i praksis – med fokus på 2-åringer spesielt.

http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-barnehagen/pedagogiske-ressurser/filmer/spraakstimulering-2-aaringer-article84544-13118.html

Filmen er fra lesesenteret i Stavanger og varer i ca 5.minutter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar