3. des. 2013

Om Nobelprisen i barnehagen?

Den 10. desember deles Nobels Fredspris ut  i Oslo Rådhus. Kanskje  en anledning for barnehagen til å ta opp spørsmål om vennskap og nestekjærlighet?  I år går Nobels fredspris til Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen.
barnehagebloggen til Nina Bølgan kan du akkurat nå lese mer om ulike nettressurser for barnehagen på tema nestekjærlighet. Vi anbefaler for eksempel nettstedet Minstemme.no , med egne sider for barnehager - HER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar