15. nov. 2013

Tilsyn i Kristiansandsbarnehagen

Et tilsynsteam hos barnehagedirektøren er godt i gang med høstens runde på tilsyn av private og kommunale barnehager. Det skal i alt gjennomføres 30 tilsyn i Kristiansand hvert år, det har de lokale politikerne bestemt. 
Alle barnehagene rapporterer i tillegg årlig på et web-basert tilsyn. Dette fungerer som en selvangivelse for barnehagene. Avvik her vil føre til oppfølging fram til forholdene er ordnet. Det skal gjennomføres 30 stedlige tilsyn pr år. I tillegg skal nye barnehager og barnehager der man skifter eier, ha tilsyn. Uanmeldte tilsyn foretas på etterspørsel. En henvendelse fra foreldre eller andre om kritikkverdige forhold er eksempel på grunner som kan føre til et ekstraordinært stedlig tilsyn.  

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet.
Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp,
og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene
i kommunen. Kommunen må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet
i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Barnehageloven med forskrifter, inkludert
rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, formidler samfunnets krav og forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene. Dette er derfor viktige dokumenter for kommunen som tilsynsmyndighet, så vel som for eiere, ansatte og foreldre.

Her er Sissel Engelstad Bakke fra Oppvekst i Kristiansand kommune, (t.v) på tilsyn på Sløyden barnehage. Rundt bordet sitter videre foreldrerepresentant Claire Sælør , ansattes representant May Tove Skoland og enhetsleder Beathe Moberg.

Vil du vite mer om tilsyn med barnehagene så er det utaebeidet en nasjonal veileder om tilsyn av barnehager. Den finner du her!

I tilleggg får barnehagene også et tilsyn fra miljørettet helsevern i kommunen. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Her finner du mer om dette!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar