9. okt. 2013

Barnehagens plikt til å opplyse om alvorlig omsorgssvikt.

Alle barnehager har en opplysningsplikt overfor barnevernet. Det vil si at barnehagene har en lovfestet plikt til å melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
Barnehagens opplysningsplikt (meldeplikt) faller ikke bort selv om barnehagen selv prøver å avhjelpe eller bedre barnets situasjon. Opplysningsplikten faller heller ikke bort ved at barnehagen kontakter andre tjenester som f.eks. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). En melding til barneverntjenesten kan fremsettes muntlig eller skriftlig. Alle henvendelser til barneverntjenesten som gjelder bekymring for et eller flere bestemte barn regnes som en melding i barnevernlovens forstand, uavhengig av hvem meldingen kommer fra.
At det er viktig å riktig å være var for barns signaler og tegn er noe vi tror alle barnehageansatte vet. Likevel viser undersøelser at det er behov for å minne om dette.

Se denne lille filmen (trykk på den lyseblå knappen) og bli minnet på hvor viktig det er å være lydhør -og ikke minst, å tørre å spørre!


Hjemme verst from NKVTS on Vimeo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar