20. aug. 2013

Arild Rekve oppnevnt i nasjonalt utvalg!

Et nytt utvalg, som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, ble oppnevnt i statsråd 9.august 2013. Utvalget skal ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal som tidligere har vært kunnskapsminister.
– Antallet elever som forteller om mobbing er for høyt. Vi trenger derfor nye tanker og virkemidler for å bekjempe mobbingen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. – Jeg ser fram til utvalgets forslag.

Selv om mobbetallene sank da opplæringlovens kap.9a ble innført kan vi ikke si oss fornøyd så lenge det finnes barn som opplever å bli mobbet. Det er på tide å se med nye blikk på både regelverket og andre tiltak. - Utvalget har en faglig sammensetning og bredde som jeg mener vil gi de beste forutsetninger for en spennende utredning med mange gode forslag, sier kunnskapsministeren. Arild Rekve er altså oppnevnt her. Vi tolker det slik at arbeidet som er gjort i Kristiansand på dette området er lagt merke til.
Beredskapsteamet mot mobbing har nettopp laget en brosjyre for å informere om sitt arbeid. Hvordan kommer du i kontakt med dette teamet?
- Ved å henvende deg til skolen og be om at de tar kontakt , eller ved å ringe 38075200 og be om å bli satt over til en i beredakapsteamet. I oppvekststyrets møte 20.08 skal "Forslag til forskrift til felles ordensreglement i Kristiansand kommune" opp. Dette kan også relateres til arbeid mot mobbing. Les mer om arbeidet mot mobbing i barnehagen her!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar