14. jun. 2013

Pilotbarnehagene deler sine erfaringer

"Barn er midt i livet - på direktesending i barnehagen!" Det gjøres mye bra arbeid i barnehagene, men det er alltid rom for forbedring. Hvordan gjør vi det?
Ofte er vi raskt ute med tiltak når vi står overfor barn som utfordrer. I systemteori og i FLiK handler det om å ta to skritt tilbake og tenke oss litt mer om.
- Skal vi ikke lenger fokusere på individet?
- Jo, men det gir oss så få muligheter!

Marianne Godtfredsen som barnehageansvarlig i FLiK ledelsen inviterte 13.juni til en erfaringsdeling fra de barnehagene som har begynt arbeidet med FLiK, de såkalte pilotene. Målet var å formidle deres erfaringer til de andre barnehagene. Hva er deres erfaringer? Hva er gode tips i oppstarten av dette prosjektet?
Et referat og noen foiler vil bli sendt ut i etterkant av møtet.  

 Her er noen stikkord på tips som ble gitt:  
 • Viktig å selge prosjektet godt inn i ledergruppa.
 • Lurt å bruke tid på å øve på analysemodell og sammenhengssirkelen på personalmøtene.
 • Viktig å være lojal overfor modellen.
 • Behov for å ha reserver på gruppelederopplæringen. Vi vet at det er mye utskiftning og sykefravær som kan komme i veien for kontinuiteten i FLiK på den enkelte barnehage.  
 • Anbefaler boka "Pedagogisk analyse". Fint med forkortelse, men dette er BOKA!
 • Viktig å gi tid til å lese boka, (-men vente til etter første dag på opplæringa for gruppeledere?)
 • Har lagd grupper på tvers.
 • Gruppeleder må få tid til forberedelse før PA møtene.
 • Alle MÅ lese oppgaven før de kommer til møtet under opplæringa.
 • Frigjør tid til forarbeid. "Må føle at de har tid til dette"
 • La alle være med i opplæringa - også vikarer.
 • Dagtid/ kveldstid?
 • Egen perm til korte referat fr PA gruppene: mål- problem - tiltak. Alle må holde seg informert om tiltak.
 • Råder til å ta det rolig i innføringen. Gjør det som man blir bedt om - DET GÅR GREIT. 
 • Har fordelt ansvar med å skrive ressume av boka fodi den er tung for mange å lese.
 • Team for gruppeledere, på tvers av barnehager har vært nyttig.
 • Vil ikke pålegge ALLE å lære Its learning. Noen har PC skrekk. Viktig å få med alle.
Barnehagene som er med i piloten:
- Hokus Pokus
- Lindtjønn
- Veslefrikk
- Karuss Skårungen
- Taremareskogen
- Solkollen Søm

Alle pilotene kunne rapportere om ENGASJERTE MEDARBEIDERE SOM HAR STORT TRO PÅ DETTE!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar