11. apr. 2013

Opplæring i FLiK skal skje gjennom "blended learning"? Hva er det egentlig?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar