2. apr. 2013

Kort om FLiK

Bilde er fra bloggen "Barnehagske betraktninger.no"  

FLiK er forskningsbasert udviklingsprosjekt, som har som mål å utvikle læringsmiljøet i alle kommunens 100 barnehager og 38 skoler.
Dette skal gjøres ved å: 
 • Styrke ledelsen
 • Utvikle det faglige og sosiale læringsmiljøet for alle barn
 • Styrke de pedagogiske professjoners analytiske beredskap
 • Styrke teamsamarbeide
 • Skape sammenheng og felles språk.
LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis)  skal være projektets forskningsaktør og bidra til å kvalitetssikre den kommunale innsats med henblik på å:
 • Utvikle læringsmiljøene til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte.
 • Redusere omfanget av segregerende tiltak overfor barn som trenger særskilt tilretteleggelse
 • Skape læringsfellesskaper som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel, og som reduserer mobbing.
Prosjektet skal bruke en "Capacity Building strategi". Det betyr at forskningsmiljøene arbeider side ved side med praksfeltet, og at det skal sikres at kapasitet og kompetanse forblir i Kristiansand kommune, når prosjektet avsluttes. Etter planen avsluttes det som prosjekt i 2016.

Stikkord for FLiK:
 • Kartlegging av elever, lærerne /pedagogene, klasselærerne og lederne. (T1)
 • Forskningsbasert innsats ut fra resultatene etter kartleggingen.
 • Kapasitetsoppbygning i barnehage og skole skal skje gjennem praksisnære kompetanseutviklingsforløp med "blended learning". Blended learning er læring gjennom ulike tilnærmingsmåter som e-læring, litteratur, veiledning, kurs osv.  
 • Forskningssamarbeid med Universitetet i Agder, Høgskolen i Hedmark og Borås
 • Alle aktiviteter innlemmes i eksisterende kommunale planer og arrangementer.
 • Løpende evalueringer i prosjektet.

 • Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar