30. jan. 2013

Er lange barnehagedager uheldig?

Data fra 72 000 mødre og deres barn – både enebarn og søsken – ble hentet fra den store mor-barn- undersøkelsen MoBa. Ved hjelp av spørreskjemaer ble mødrene spurt om barnas aggresjon og lydighet ved både 18 og 36 måneder, og om hvor mye tid barna deres har vært i barnehage.

Forskerne fant ingen økning i problematisk atferd blant barn som var flere timer i barnehage enn sine egne søsken. De fant også at når barna ble fulgt over tid, hang ikke økninger i mengden av barnepass sammen med forverring i atferd. Dette står i sterk kontrast til funn fra USA som viser at lengre tid i barnehage er forbundet med høyere nivåer av aggresjon og ulydighet i forhold til barn som tilbringer liten eller ingen tid i barnehage. Noe av forklaringen er at norske familier har lett tilgang til barnehager av relativt jevn og god kvalitet. Det er færre barn per voksen i norske barnehager enn i de fleste andre land. Dessuten har vi foreldrepermisjon som gjør at barn starter i barnehagen ved ett års alder eller senere, ikke ved noen måneders alder slik veldig mange barn gjør, for eksempel i USA. Les mer her!

En lang rekke vitenskapelige artikler og master- og doktorgradsoppgaver er lagd på bakgrunn av dette materialet. Se f.eks HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar