4. des. 2012

Hvordan skape endringer i din barnehage?

Hvordan skaper vi endringer? Hvordan sikrer vi at det vi planlegger fører til en endring av praksis, og hva er pedagogiske lederes ansvar i dette arbeidet?
Pedagogisk leder har, ved siden av barnehagens styrer, et spesielt ansvar for at barnehagen er i utvikling og har de kunnskaper som er nødvendige. Som vi vet, er de ansatte barnehagens viktigste ressurs. Hvilke kunnskaper og holdninger personalet har, er avgjørende for kvaliteten på tilbudet. Hvordan kan vi sikre en implementering av føringene i Rammeplanen og de satsingsområdene som kompetanseplanen SKUP legger opp til? 

På ledermøtet i desember får lederne i skoler og barnehager i Kristiansand en innføring i dette temaet ved 1.ammanuensis Pål Roland. Tittelen på denne dagen er: «Hvordan lykkes med implementering av de endringer som kreves for å oppnå bedre læringsmiljøer i barnehage og skole?» I januar inviterer vi pedagogiske ledere til å få del i den samme kunnskapen. Hvordan skape endringer for å oppnå bedre læringsmiljø i din barnehage? Hva er viktig for å lykkes med utviklings- og endringsprosesser i eget personale?
Oppvekstdirektøren inviterer pedagogiske ledere til kursdag med 1.ammanuensis Pål Roland ved UiS på Aabels hus

Fredag 11. januar 2013
kl. 09.30 – 15.00.  
Tema:
Hvordan skape endringer i din barnehage? - implementering i praksis.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar